Цитат на приятелството върху изображение на приятели на стари дами.