Бокс

Ден на бокса | Известни и оригинални цитати

Денят на бокса, който се отбелязва ежегодно на 26 декември, изглежда много неясен празник за мнозина, но той е от около век и има глобален обхват. Ето някои дълбоки Бокс ден ви цитира


Прочетете Повече