Жизнен цитат на изображение с море и тъмни облаци.