• добър утринен ден
  • Рождена молитва, за да помолим Бога за защита и благословия.