Кратък цитат за хора, които не се свързват лесно с другите.