Любовен цитат за приятелка или съпруга на снимка с ръце, правещи знака на сърцето с залязващото океанско слънце в средата му.