Благодаря забележка за приятел, който винаги е там. На илюстрация на велосипед с кошница с цветя. Ретро стил.