Любовна цитата на Уилям Шекспир за изображение на мъглив горски пейзаж.