Духовен цитат от Руми за изображението на океана и небето.