Животът на Конфуций цитира важността на самото пътуване и нещата, които научаваме по време на пътуване, за разлика от желанието ни да дойдем много скоро в нашата зона на комфорт.