Руми Цитат за живота, бога и значението на тишината върху образа на природата.