Цитат за важността на моментите в живота ни от д-р Сеус.