Плаж на цитата на снимка с отражения върху водата.