Цитат за приятелството на Хенри Дейвид Торе. На природа изображение с пеперуда.