Цитат на живота от Руми как нашите рани ще ни помогнат да растеме.