Поема за любовта на Дилън Томас, провъзгласяваща силата на Любовта над смъртта.