Известният цитат на Гручо Маркс за изминаването на времето.