Цитат за изучаването на изкуството да живееш от философа стоик Сенека.