Пожелателен цитат за май на снимка с красиви цветя.